Leipzig är staden med en rik och betydande historia. Grundandet av Leipzig ägde rum år 1165 då markgreven Otto den rike av Meissen gav staden stads- och marknadsrättigheter. I samband med stadens grundande byggdes de stora kyrkobyggnaderna Thomaskirche och St. Nikolaikirche.Idag är båda kyrkorna ståtliga bebyggelser som tusentals människor besöker varje år för dess vackra interiör och historia. Från att Leipzig tillhörde markgrevskapet i Meissen blev staden år 1485 en del av kurfurstendömet Sachsen. Trots att Tysklands första universitet som grundades år 1409 låg i Leipzig blev staden Dresden huvudstad i området.

Historiska Leipzig
Historiska Leipzig

Utvecklingen i Leipzig tog fart 1497 eftersom staden låg belägen mellan Öst- och Västeuropas viktigaste tyska handelsplatser, därmed fick Leipzig titeln som en Riksmässtad. Tio år senare utökades stadens areal av Kejsar Maxililan och ryktet om deras goda handel och bearbetning av fällar och pälsar blev Leipzig en mässtad av europeisk rang.Den blomstrande utvecklingen blev drastiskt avbruten av det trettioåriga kriget. Befolkningen minskade, och staden blev ockuperad ett flertal gånger av svenska styrkor. Strax utanför Leipzig ägde slaget vid Breitenfeld rum. Det kejserliga övertaget gick förlorat och den svenska stormakten kom i upptakt. Därmed ansågs Gustav de andra Adolf vara en av tidernas främsta fältherrar, och idag finns det krigshistoriskt monument vid platsen för den svenska kungen.

Ett annat otroligt berömt krigsmonument skapades i samband med slaget vid Leipzig år 1813. Österrike, Preussen och Ryssland besegrade Frankrike och Napoleon den förste. På platsen idag ser man ett av Europas största monument och ett känt landmärke för Leipzig, Völkerschlachtdenkmal vilket betyder Folkslagsmonumentet.

Folkslagsmonumentet i Leipzig
Folkslagsmonumentet i Leipzig

Under 1800-talet utvecklades Leipzig till en viktig knutpunkt för järnvägen. 1871 blev Leipzig en av Tysklands storstäder, mycket på grund av den industriella utvecklingen vilket också gjorde att befolkningstillväxten ökade drastiskt.

Andra världskriget var en mörk tid för staden Leipzig. Staden bombades hårt och den centrala delen av staden blev totalt förstörd. Runt 6 000 människors liv skördades i samband med bombattackerna. I slutet av krigstiden låg staden under amerikansk kontroll för att sedan bli kontrollerad av Sovjet. När Östtyskland grundades 1949 blev Leipzig en av landets viktigaste städer och här anordnades bland annat stora arrangemang av Tysklands socialistiska enhetsparti.

De massiva demonstrationer som ägde rum i Leipzig år 1989 mot regimen i Östtyskland var en av de utlösande faktorer till Berlin-murens fall. Demonstrationerna kallades Måndagsdemostrationerna, De upphörde i samband med det första fria flerpartivalet för parlamentet vilket gav möjlighet för Tysklands återförening.